Jedynka za gadanie – dlaczego nauczyciel nie może ci jej dać?

Contents
hide

1
Jedynka za gadanie – dlaczego nie można jej wstawić?

2
Co …