Czy pełnoletni uczeń może sam się usprawiedliwić?

Jak to jest z tymi nieobecnościami w szkole? Czy pełnoletni uczeń może sam się …