Czy nauczyciel może zabrać telefon? A przejrzeć?

Dobrze, że ten materiał odleżał długo ze względu na strajk nauczycieli, bo mogę go …